Salı , 5 Aralık 2023

Extraction of iqyylog.log from HMC

HMC’de iqyylog.log’u konsoldan nasıl alınıra girmeden önce bilmeyenler için IBM HMC nedir bundan bahsetmek istiyorum… HMC (Hardware Management Console – Donanım Yönetim Konsolu) IBM i sistemleri, IBM P sistemleri ya da IBM güç sistemleri gibi bölümlenmiş  SMP sistemleri konfigüre etmek ve yönetmek için standart bir arayüz sağlamak amacıyla   IBM tarafından üretilen bir teknolojidir.HMC temel özellikleri sağlamak için BusyBox kullanan bir Linux çekirdeğidir ve Fluxbox pencere yönetimini kullanarak görsel loginler sağlar.

Sistem  yöneticileri HMC kullanarak bir sunucu sistemindeki bölümleri yönetmek ve  ayarlamanın yanı sıra donanım sorunlarını belirlemek ve monitör etmek için de kullanırlar. HMC sistem yöneticilerine sadece 32 bit DVD-Ram sürücülü  Intel tabanlı bir masaüstü bilgisayar ile karışık ve pahalı sunucuları ucuz yöntemlerle yönetimi sağlar.

HMC mantıksal bölümleri ve bölümlerin profillerini yönetmek ve ayarlamak için, DLPAR ları uygulamak için, İstek talep (Demand ?) kaynakları üzerindeki kapasiteleri yönetmek ve aktive etmek için kullanılır.

HMC’ye kısaca değindikten sonra HMC konsolundan iqyylog çıktısı almak için yapmanız gerekenleri yazının devamında paylaşıyorum.. Ne işimize yarar bu derseniz: en basitinden iqyylog’unu HMC’ye usb takıp almak yerine uzaktan erişip kolayca almanıza yarar…

Extraction of iqyylog from HMC (command line)

Login to the HMC with hscroot as HMC user and check for the user hscpe.
hscroot@hmc-hostname:~> lshmcusr
 name=hscroot,taskrole=hmcsuperadmin,description=,pwage=99999,resourcerole=ALL:
 name=hscpe,taskrole=hmcpe,description=HMC User,pwage=99999,resourcerole=
 name=monitor,taskrole=hmcviewer,description=monitoring user,pwage=99999,resourcerole=
 name=ibmuser,taskrole=hmcservicerep,description=ibm user,pwage=99999,resourcerole=
 name=root,taskrole=hmcsuperadmin,description=root,pwage=99999,resourcerole=ALL:
Create the same if it doesn’t exists ;
create hscpe user with a user role of “hmcpe” as hscroot from websm or from the command line:
 mkhmcusr -u hscpe -a hmcpe
Change the password for hscpe user ;
 chhmcusr -u hscpe -t passwd
Eg;
 hscroot@hmc-hostname:~> chhmcusr -u hscpe -t passwd
 Enter the new password:********
 Retype the new password:*******
Come out from hscroot and relogin with hscpe ;
Then follow these steps;
 1. pedbg –r Remove old debug information
 2 .pedbg –c Create new debug information
This will prompt you for few queries, ie,
Would you like to collect additional data? Please type yes or no. If you answer yes, the size of the data collected will be larger. yes
Would you like to generate java core files. Please type yes or no. No core files will be collected if you answer no. #no Would you like to generate a hardware server dump file. Please type yes or no. #yes
Would you like to collect RSCT trace file. Please type yes or no. #no
Would you like to collect CCFW info file. Please type yes or no. #no
Would you like to move zip file to a DVD? Please type yes or no. #no
This operation will generate a file like HSClogs0911200564832.zip, will be in /dump directory.
Rename the file to the B1S3Y62.zip(IBM reference number) using command:
 cp /dump/ /tmp/B1S3Y62.zip
Then use send file to send ( FTP ) to a server where FTP deamon is
running:
 hscpe@hmc:~> sendfile -f /tmp/B1S3Y62.zip -h -d
 -u
Or
Do scp from the system where you are authorized.
Eg;

scp hscpe@hmc-hostname:/tmp/1S6WKL_iqyylog

Get it to your local desktop by doing ftp and then extract from zip file only the iqqylog.log file and mail that to IBM
Alıntıdır…

Hakkında Önder

Anlık duygularını, bilgilerini, buluşlarını, fikirlerini ve tecrübeleri insanoğlunun faydasına sunmak için modaya uyup blog açmış biri...